Kategori: ◊ İngilizce Eğitim Programı ◊


Bu Bölümdeki Tüm Yazılar (Sondan Başa)


Yazan: admin
• Perşembe, Şubat 28, 2013

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI / Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
TARİH: 01.02.2013
KONU: İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar)
İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı

Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) İngilizce Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 2 ve 5. ; 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 3, 4, 6 ve 7. ; 2015-2016 Öğretim Yılından itibaren 8. sınıflarda uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü,
Söz konusu programa göre;

1. Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının takım hâlinde hazırlanması,
2. Hazırlanacak 2’inci ve 5’inci sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 10-17 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2013 yılının Ağustos ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,
3. Hazırlanacak 3, 4, 6 ve 7’inci sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 03-07 Mart 2014 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2014 yılının Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması,

Kurulumuzun 10/02/2006 tarihli ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen İlköğretim 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar İngilizce Dersi (A Bölümü) Öğretim Programı ile Seçmeli İngilizce Dersi (B Bölümü) Öğretim Programından;

1. 5’inci sınıf öğretim programının 2013-2014,
2. 4, 6 ve 7’inci sınıf öğretim programlarının 2014-2015,
3. 8’inci sınıf öğretim programının 2015-2016

öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı.

Nabi AVCI
Millî Eğitim Bakanı

Kategori: İngilizce Eğitim Programı  | Yoruma Kapalı