Yazan: @PaCaMaN
• Perşembe, Kasım 06, 2008

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)
Bireysel olarak kullandığımız bilgisayarımızda bulunan kişisel dosyalarımızı diğer arkadaşlarımızla da paylaşmak istediğimizi düşünelim. Yapacağımız işlem; bu dosyaları disket, CD ya da hafıza kartlarına kopyalamak ve arkadaşımıza vermek olurdu.

Bir de işyerlerinde bu durumun oluştuğunu düşünelim. Hemen yan masada oturan iş arkadaşımıza işle ilgili dosyaları her seferinde CD ya da diğer depolama aygıtlarına kopyalayıp vermek nasıl bir zaman kaybına sebep olurdu? Ya dosyaları vereceğimiz iş arkadaşımız başka bir ilde, başka bir şubede çalışıyorsa ne olacakdı?

İşte, temelinde bu tür bir gereksinim bulunduğundan dolayı “Bilgisayar Ağları“, yani “Network“ler oluşturulmuştur.

Network; birbirine kablolarla ya da son yıllardaki teknolojik gelişmenin sonucu kablosuz iletişim aygıtlarıyla birbirine bağlanıp yazıcı, tarayıcı ve modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Bu sayede Network, insanların bireyselce değil, ortak çalışmalarını sağlar.

Network; veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ iki bilgisayardan oluşabileceği gibi; büyük bir ağ binlerce bilgisayar, fax-modem, cd-rom sürücü, printer ve bunun gibi ekipmanlardan oluşabilir.

Network zaman ve para kazancı sağlar. Başarı için isletmenin sadece ofis içinde değil, tüm dünya ile haberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım tüm personel tarafından kullanılabilir, herbir birey için ekstra printer, modem, disk ünitesi gerekmez. Internet erişimi de bir ağ üzerinde paylaştırılabilir.

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)   rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

 rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

 

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

 

Server (Sunucu):
Server, dosya depolamak ve bu dosyalara ağ üzerinden erişmek için kullanılan basit bir sistem olabileceği gibi, birçok hard-disk içeren, yedekleme üniteleri ve cd-rom sürücüleri olan kompleks sistemler de olabilir. Sunucular genelde, veritabanı dosyalarını, birçok yazılım istemcisinin erişimine sunar. Printer, fax makinaları, modemler, internet erişimi, vs. gibi kaynakların ağ üzerinde paylaşılmasına yardımcı olur.

  

 

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

Client (İstemci) / Workgroup (İş İstasyonu):Server’a bağlanan bilgisayarlara istemci (client) denir. İstemci bilgisayarların kendilerine özgü işletim sistemi ve bağlı çevre birimleri de varsa İş İstasyonu (Workgroup) adını alırlar. 

 

 

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

Hub:
Hub’ın görevi, kendisine ulaşan sinyalleri alıp yine kendisine bağlı olan ağ ekipmanlarına dağıtmaktır. Hub bu islem sırasında bir tekrarlayıcı görevi görür ve sinyali güçlendirir. Genellikle birbirine yakın iş istasyonlarını, çevre birimlerini ve sunucuları birbirine bağlamak amacıyla kullanılırlar (LAN: Yerel Ağ).

 

 

LAN = Local Area Network: Yerel Ağ

Yerel ağ (LAN), aynı yapı içindeki sınırlı bir alanda birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşur. Örneğin, Internet kafeler, yerel ağın oluşumuna güzel bir örnektir.

LAN’larda temel amaç, aynı yapı içinde kullanılan bilgisayarların bazı donanımları paylaşmasını, ortak çalışma ortamını sağlayarak zamandan tasarruf edilmesi sayesinde bilginin hızlı bir şekilde okunması ve işlenmesini sağlamaktır. Örneğin bir oda içersinde 10 bilgisayar olduğunu farzedelim. Her bir bilgisayarın sürekli yazıcı kullanması gereklidir. Eğer ağ ortamı yoksa, bunu ya hepsine ayrı ayrı yazıcı bağlayarak halledersiniz ya da kim doküman çıkaracaksa o kişi dokümanını depolama aygıtlarından birine kaydedip yazıcının bağlı olduğu bilgisayardan çıkış alarak sorunu halleder. Birinci yöntem masraflı bir yöntem, ikinci yöntem ise çalışma performansını düşüren ve çok zaman kaybına sebep olabilecek bir yöntemdir.

Bu sorunu ufak bir ağ kurarak ve yazıcının kullanım sıklığına bağlı olmak kaydıyla ağa bağlı bir ya da iki bilgisayara yazıcı kurup, bu yazıcıları da ağdaki diğer bilgisayarların kullanımı için paylaşıma açıp çözebiliriz. Böylece hem maddi yönden tasarruf sağlanır, hem de çalışma performansı artar.

 

rookies bt egitim 5 basamak  Ağlar ve Ağ Yapısı (LAN / WAN)

Switch:
Switch’ler daha kompleks ve daha verimli hublardır. Portları arasında direk kanal oluşturma yeteneği vardır. Network performansını arttırır. Hublarla birbirine bağlı network sistemleri bu switchler yardımıyla birbirine bağlanır. Genellikle farklı bölgelerdeki yerel ağların (LAN) bağlanması amacıyla kullanılırlar (WAN: Geniş Alan Ağ).

 

 

WAN = Wide Area Network: Geniş Alan Ağ

Coğrafi olarak uzak mesafelerdeki yerel ağları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin iki şehir arasındaki bilgisayarlar ya da iki ülke arasındaki bilgisayarlar WAN ağıyla birbirine bağlanabilir. WAN ağına en iyi örnek olarak Internet gösterilebilir. Bir switch yardımıyla internete açılan LAN’a bağlı bilgisayarlar, uzak bir konumdaki diğer LAN’a bağlantı kurabilirler.

Server Tabanlı Networkler

Server tabanlı ağlarda “server” ağın yöneticisidir. Ortak kullanılacak tüm aygıtlar server’a bağlıdır. Bu ağlarda sunucu, ortak kullanima açılan yazılım, printer, fax modem, internet erişimi gibi kaynakları, istemcilerin erişimine sunar.

Sunucu bir hakem gibi davranır ve kendisine bağlanmak isteyen aygıtlar ve kullanıcıların; erişim haklarına göre veriye ulaşımını sağlar.

Peer-to-Peer (Noktadan Noktaya) Networkler

Bu ağ yapısında server kullanılmaz, herbir istemci kendi hard diskine sahiptir. İstemciler diğer istemcilerin kullanımına açmak istedikleri veri veya servisi paylaştırırlar (Bilgisayarlardaki yazılım ya da veriler olabileceği gibi bu bilgisayarlara bağlı çevre birimleri de paylaşıma sunulabilir).

Both comments and pings are currently closed.


Comments are closed.